Khách ngỡ ngàng khi Trump đối phó Triều Tiên ngay ở tiệc tối