Khách sạn InterContinental Westlake Hanoi là nơi cách ly y tế cho chuyên gia