Khai ấn Đền Trần: Người dân vượt rào, nhét tiền qua khe cửa để xin lộc