Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành dân số năm 2019

Thông qua lớp bồi dưỡng, các giảng viên sẽ giúp các học viên nắm bắt những nội dung cơ bản của pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt pháp luật, kỹ năng để thực hiện thanh tra chuyên ngành DS-KHHGĐ.

Sáng nay (19/9), Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành dân số năm 2019 cho các công chức của Tổng cục DS-KHHGĐ và học viên đến từ 39 Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố.

Ông Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ) phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho biết, thanh tra là một trong những hoạt động quan trọng trong việc phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dân số.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác thanh tra trong chuyên ngành dân số đang gặp rất nhiều khó khăn, từ bộ máy tổ chức, kinh phí hoạt động đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, đặc biệt là năng lực của đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành dân số còn nhiều hạn chế.

Trên cơ sở đó, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành dân số được tổ chức với mục đích đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ thanh tra, từ đó giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra cũng như đẩy nhanh việc kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số theo quy định của pháp luật.

Đông đảo các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng

Đồng thời, góp phần thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã đề ra. Đó là 'Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm'.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các giảng viên sẽ giúp các học viên nắm bắt những nội dung cơ bản của pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt pháp luật, kỹ năng để thực hiện thanh tra chuyên ngành DS-KHHGĐ.

Trên cơ sở những quy định của pháp luật, các kiến thức được truyền đạt, các học viên sẽ có điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ thanh tra của cơ quan, đơn vị mình.

Theo N.Mai/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/dan-so/khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-thanh-tra-chuyen-nganh-dan-so-nam-2019-20190919140641181.htm

Tags: nghiệp vụ  |  Thanh tra  |  chuyên ngành  |  bồi dưỡng  |  DS KHHGĐ  |  học viên  |  Tổng cục  |  công tác thanh tra