Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 bàn công tác nhân sự, văn kiện khóa XIII

Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và góp ý văn kiện Đại hội.

Sáng nay (5/10), tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 (khóa XII) chính thức khai mạc.

Tại hội nghị này, Trung ương thảo luận, cho ý kiến, xem xem xét về: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề, gợi mở để các đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội XII sắp kết thúc, các tổ chức đảng đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đã và đang tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cả nước đang phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, vừa tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát đại dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

'Nội dung chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị các đồng chí Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp', Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói. 

Dự kiến, hội nghị diễn ra từ ngày 5-10/10.

Theo Thu Hằng/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-13-ban-cong-tac-nhan-su-khoa-xiii-678668.html

Tags: nhân sự chủ chốt  |  Nguyễn Phú Trọng  |  Trung ương 13  |  nhân sự đại hội  |  Đại hội Đảng  |  hội nghị trung ương 13