Khải 'vũ phu' Về nhà đi con hóa 'soái ca' sau khi giảm 12kg chỉ trong vòng 20 ngày