Khẩn cấp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn 24 quận, huyện của TPHCM