Khán giả Hà Nội hoà giọng hát theo bản hit "Sóng Gió"

Khán giả Hà Nội hoà giọng hát theo bản hit "Sóng Gió" cùng Jack và K-ICM.

Giải trí