Khán giả Hải Phòng đồng thanh chửi tục trọng tài

Cho rằng trọng tài Nguyễn Hiền Triết thổi có lợi cho đội bóng của bầu Hiển, khán giả Hải Phòng liên tục thóa mạ 'vua áo đen' bằng những từ ngữ thiếu văn hóa.

Thể thao