Khang 'Hoa hồng trên ngực trái': Ngoài đời tôi không yêu người như San