Khi AVENGER chơi trò Chung sức

Không ngờ biệt đội Avengern lại lầy đến mức độ này.

Siêu hài