Khi Công ty mua thùng rác mới

Thế giới này quá khắc nghiệt rồi bớt suy nghĩ phức tạp.

Siêu hài