Khi ai đó hỏi tôi Valentine này đi chơi với ai

Biết quá rồi.

Siêu hài