Khi bạn chọc ghẹo nhầm vợ của cọp

Nói chung là không nên để cọp nổi giận sẽ không có kết quả tốt đâu.

Siêu hài