Khi bạn đang biểu diễn ảo thuật cực ngầu mà có đứa bạn thích phá đám ngồi kế bên

Thực tình chỉ muốn ship ngay đứa bạn này đến hành tinh khác sinh sống.

Theo Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/khi-ban-dang-bieu-dien-ao-thuat-cuc-ngau-ma-co-dua-ban-thich-pha-dam-ngoi-ke-ben-news-2036304.html