Khi bạn đi đòi nợ mà gặp phải thánh nhây

Đi đòi nợ còn khó hơn lên trời khi gặp mấy thánh nhây này.