Khi bạn nhận ra bạn còn thua trẻ con

Valentine đến rồi nhưng vẫn có những đứa không bằng các cháu.

Siêu hài