Khi bạn nhìn thấy gián biết bay và nó bay thẳng đến bạn

Và tuyệt vời hơn, đường bay của nó phần lớn là nhằm vào mặt bạn.

Siêu hài