Khi bạn yêu phải đứa diễn sâu

Thật ra nó không diễn sâu, nó bị điên thì đúng hơn. Nhiều lúc nhìn nó làm trò mà tự hỏi sao mình lại yêu con điên này thế.

Siêu hài