Khi các anh đi chợ mua gà

Không lừa được các anh đâu nhé!

Siêu hài