Khi các cô nuôi dạy trẻ đi thỉnh kinh

Cười không nhặt được mồm với các cô luôn.

Siêu hài