Khi lớp trưởng thất tình và có 1 lũ bạn khốn nạn

Chúng nó đang xát muối vào nỗi đau của lớp trưởng.

Siêu hài