Khi mãnh thú đầm lầy "cúi đầu nhượng bộ"

Trên vùng sông nước của mình, không nhiều loài có thể tạo ra sự uy hiếp áp đảo đối với cá sấu. Tuy nhiên, chính những quái thú đầm lầy đó cũng luôn mang trong mình một nỗi lo sợ khác, đó chính là kẻ thù không đội trời chung - trăn Anaconda.

Khám phá