Khi mua bảo hiểm để đối phó: Đến sinh viên nghèo cũng được thuê bán, thu 600.000 đồng/ngày