Khi nó nghe tin Tết này không có thưởng

Đây là tâm trạng của nó khi nghe tin Tết này không có thưởng.

Siêu hài