Khi sếp quá phấn khích và ném thẳng nhân viên xuống sàn

Khi sếp đã ngà say và thấm mệt thì nên tránh xa sếp ra là phương án bảo vệ bản thân tốt nhất.

Siêu hài