Khí tài Hàn Quốc có thể dùng để đối phó tàu chiến Triều Tiên