Khi 'thánh' Tùng Sơn phiêu cùng 'chiếc khăn piêu'

Tùng Sơn trở lại và lợi hại gấp đôi. Anh ấy định tấn công showbiz thật hay sao?

(nguồn FB Nghe gì Coi gì)

Đất Việt

Tags: clip hài  |  Tùng Sơn  |  chiếc khăn piêu