Khi 'thánh' Tùng Sơn phiêu cùng 'chiếc khăn piêu'

Tùng Sơn trở lại và lợi hại gấp đôi. Anh ấy định tấn công showbiz thật hay sao?

Siêu hài