Khi trào lưu rơi vào tay mấy đưa lầy lội

Trào lưu mới mà rơi vào tay bọn này thì bựa gấp bội lần.

Siêu hài