Khi vinahouse lên một tầm cao mới

Cũng gọi là hay vl.

Theo Đất Việt