Khiến Philippines tơi bời, siêu bão Mangkhut trên đường tiến vào Hong Kong