Khó xã hội hóa trường chuyên

Những ngày qua, quan điểm "nên giải thể hoặc tư nhân hóa trường chuyên, đặc biệt là Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam" của PGS -TS Nguyễn Đức Thành - một chuyên gia kinh tế - đã nhận được sự quan tâm, thậm chí tạo nên những cuộc tranh cãi khá gay gắt của dư luận. Có những ý kiến đồng tình, tuy nhiên còn rất nhiều quan điểm phản đối đến từ chuyên gia.

Thứ sáu, 03/07/2020 12:39

Thời sự

Hạnh phúc giản đơn 14:03

Hạnh phúc giản đơn

Chủ nhật, 09/08/2020 | 14:36
Cây cầu vắt qua ba thế kỷ 03:35

Cây cầu vắt qua ba thế kỷ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 14:34
Màu xanh trên cát nóng 08:24

Màu xanh trên cát nóng

Chủ nhật, 09/08/2020 | 14:33