Khoảnh khắc BTS được xướng tên Nghệ sĩ của năm khi các thành viên vừa hoàn thành phần trình diễn dài hơi xong

Giải trí