Khoảnh khắc Thủ tướng Đan Mạch suýt bị gạch rơi trúng đầu

Rất may mọi việc không sao (Nguồn: Sputnik)

Thế giới