Khoảnh khắc biển người nhường lối cho xe cứu thương trong biểu tình ở Hồng Kông