Khoảnh khắc lái xe xuyên qua đám cháy dữ dội ở California.

Khoảnh khắc lái xe xuyên qua đám cháy dữ dội ở California.

Thế giới