Khoảnh khắc xe bán tải bỏ chạy sau khi gây tai nạn liên hoàn, tông xe moto của 2 CSGT

Khoảnh khắc xe bán tải bỏ chạy sau khi gây tai nạn liên hoàn, tông xe moto của 2 CSGT.

Thời sự