Khoảnh khắc 'xe điên' đâm hàng loạt các phương tiện đang đứng dừng chờ đèn đỏ

Khoảnh khắc 'xe điên' đâm hàng loạt các phương tiện đang đứng dừng chờ đèn đỏ

Thời sự