Khóc cười với show Quang Hà sau sự cố cháy Cung Việt Xô