Khởi động nhưng không được vào sân, Công Phượng đăm chiêu trên ghế dự bị