Khởi động thông minh trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn quá xa lạ với cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp, khi mà nó đang dần trở thành định hướng chiến lược của mọi doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Thời sự