Khói rợp trời ở 'phố cá lóc' trong ngày vía Thần Tài