Khởi tố bị can, tạm giam người Trung Quốc giết đồng hương