Khởi tố ông bố mua dâm cô gái 16 tuổi, nói con bị xâm hại