Khối trường đại học, cao đẳng quân sự nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm