Khôn ngoan đúng không lại với trời

Khôn lỏi cho lắm rồi cũng có lúc bị củ hành.

Theo Đất Việt

Video bạn có thể quan tâm

Hà cớ gì lại ngăn cản giúp đỡ người già và phụ nữ