Khôn ngoan đúng không lại với trời

Khôn lỏi cho lắm rồi cũng có lúc bị củ hành.

Theo Đất Việt

Tags: Clip hài  |  Clip vui  |  Sác-lô  |  số nhọ  |  xếp hàng

Video bạn có thể quan tâm

Hà cớ gì lại ngăn cản giúp đỡ người già và phụ nữ