Không bắt tay nhau, HLV Tottenham và Dortmund có cách chào hỏi rất khác

Tottenham vs Dortmund.

Thể thao