Không chỉ Mỹ Tâm, nhiều sao Việt đã từng có màn đáp trả 'đanh thép' với antifan

Giải trí