00:00

Không chỉ Patriot, Oerlikon Skyguard của Saudi Arabia cũng bị qua mặt

TIN LIÊN QUAN